Наша прича почиње у јесен 1950. године...У Србобрану се 1950. године отворила Друга осмолетка на мађарском наставном језиком. Према доступним изворима сазнајемо да установа од 1953. до 1955.године носи званични назив Осмолетка “Арањ Јанош”.

Од 1955. до 1959.године установа добија назив Друга осмогодишња школа са српскохрватским и мађарским језиком. Од 1959. па све до данас ова васпитно -образовна установа поносно носи назив “Јован Јовановић Змај”.

os jjzmaj

os jjzmaj